Zapytanie- zakup i montaż stołów szlifierskich

AKTUALNOŚCI | 29 stycznia 2015

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii i efektów prac B+R Fabryki Mebli Ceglewski na wzmocnienie konkurecyjności firm na rynkach międzynarodowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie l.2, Fabryki Mebli „CEGLEWSKI” Sławomir Ceglewski z siedzibą w Piotrowicach, ul. Słupecka 45, 62-400 Słupca, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na: zakup i montaż stołów szlifierskich – 3 szt. Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz wzór formularza ofertowego w wersji do edycji.