Zapytanie na zakup systemu monitorowania procesu technologicznego

AKTUALNOŚCI | 29 stycznia 2015

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii i efektów prac B+R Fabryki Mebli Ceglewski szansą na wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2, Fabryka Mebli „CEGLEWSKI” Sławomir Ceglewski z siedzibą w Piotrowicach, ul. Słupecka 45, 62-400 Słupca, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup systemu monitorowania procesu technologicznego 1szt.
Poniżej znajduje się pełna treść zapytania w formie pliku pdf.